پوسته چند منظوره و تک صفحه

پدیده

با چهارده دموی مختلف چند صفحه و تک صفحه
مشاهده دموها
چند صفحه ، تک صفحه و فروشگاهی

دموهای پوسته پدیده

حاوی سیزده دموی تک صفحه و یک دموی چند صفحه

دموهای تک صفحه

drone

تک صفحه - شرکتی تجاری

construction

تک صفحه - ساخت و ساز

property

تک صفحه - املاک

advanture

تک صفحه - ماجراجویی

barber

تک صفحه - آرایشگاه

mobile

تک صفحه - موبایل

creative1

تک صفحه - خلاقانه ۱

creative2

تک صفحه - خلاقانه ۲

freelancer

تک صفحه - شخصی

gym

تک صفحه - بدنسازی

photo

تک صفحه - عکاسی ۱

photo2

تک صفحه -عکاسی ۲

portfo

تک صفحه - نمونه کار

دموی چندصفحه

multipage

دموی چند صفحه

سایر قالب ها