/ در آموزش وردپرس / نویسنده
آخرین ویرایش:

نحوه غیر فعال کردن پیام بروز رسانی وردپرس و افزونه ها

جهت غیر فعال کردن پیام بروز رسانی وردپرس ، پیام بروز رسانی افزونه های وردپرس و پیام بروز رسانی قالب وردپرس پیرامون بروز رسانی وردپرس و افزونه ها دو روش وجود دارد . روش اول استفاده از افزونه های مربوطه است و روش استفاده کدهای مربوط.

1- روش اول : استفاده از افزونه

برای این منظور سه افزونه بصورت زیر وجود دارد :

افزونه Disable WordPress Theme Updates جهت غیر فعال کردن پیام بروزرسانی قالب وردپرس

افزونه Disable WordPress Plugin Update جهت غیر فعال کردن پیام بروزرسانی افزونه های وردپرس

افزونه Disable WordPress Core Update جهت غیر فعال کردن پیام بروزرسانی هسته وردپرس

و در پایان افزونه Disable All WordPress Updates جهت غیرفعال کردن قالب ها ، افزونه ها و هسته وردپرس

2- روش دوم : استفاده از کد

در صورتی که تنها قصد دارید پیغام بروزرسانی وردپرس به نسخه جدید ظاهر نشود کد زیر را به فایل functions.php قالب فعال وردپرس اضافه کنید :

 

function hide_update_notice_to_all_but_admin_users()
{
if (!current_user_can('update_core')) {
remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
}
}
add_action( 'admin_head', 'hide_update_notice_to_all_but_admin_users', 1 );

در صورتی که قصد غیرفعال کردن اطلاعیه های بروزرسانی افزونه های وردپرس را دارید کد زیر را به فایل functions.php قالب فعال وردپرس اضافه کنید:

remove_action('load-update-core.php','wp_update_plugins');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','__return_null');

جهت غیرفعال کردن کلیه پیام ها ، اطلاعیه ها و پیغام های بروزرسانی وردپرس شامل پیغام بروزرسانی وردپرس ، پیغام بروزرسانی افزونه ها و پیغام بروزرسانی قالب وردپرس کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

function remove_core_updates(){
global $wp_version;return(object) array('last_checked'=> time(),'version_checked'=> $wp_version,);
}
add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

مروری بر مطالب

راهنمای استفاده از قالب وردپرس بستان و ساراتی

توجه : قالب ساراتی و قالب بستان و دیگر قالب های طلوع ارتباطات تنها در سایت راست چین بفروش می رسد.…

7 روش افزایش سرعت وردپرس

موضوع افزایش سرعت وبسایت از موضوعات اساسی و ضروری طراحی وبسایت های و بویژه وبسایت های وردپرسی است و یکی از…

ارسال دیدگاه